Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas skolēni gaida TEVI –

  • angļu valodas (uz noteiktu laiku)
  • franču valodas (uz noteiktu laiku)
  • matemātikas
  • mājturības un tehnoloģijas (zēniem)
  • latviešu valodas un literatūras (no 01.09.2020.)
  • matemātikas (no 01.09.2020.)

SKOLOTĀJU,

PEDAGOGA PALĪGU,

LOGOPĒDU (NEPILNA SLODZE),

kurš

  • grib strādāt tikko renovētā, modernā izglītības iestādē, mūsdienīgos mācību kabinetos, dabaszinību laboratorijās un multimediju klasē,
  • ir gatavs jauniem metodiskiem izaicinājumiem, prot regulāri pats un kopā ar citiem mācīties,
  • uzdrīkstas ieraudzīt un attīstīt savu skolēnu talantus,
  • vēlas piedalīties dažādos, arī starptautiskos, projektos

un kuram nozīmīgas mūsu skolas vērtības – sadarbība, radošums un erudīcija.

Tālrunis saziņai: 29502385 (direktore), 29573195 (direktores vietnieks izglītības jomā)