Sveicam Valmieras pilsētas un novadu 9.-12.kl.matemātikas olimpiādes laureātus: Rūtu Renāti Demiteri (9.kl.) – 2.vieta, Paulu Odinu Šmitu (10.kl.) – 1.vieta, Ralfu Jurjāni (10.kl.) – 2.vieta, Kati Ceriņu (10.kl.) – 3.vieta, Santu Ābeli (11.kl.) – 2.vieta, Elīzu Betiju Ruskuli (11.kl.) – 2.vieta, Rolandu Brēžu (11.kl.) – 3.vieta un Atzinības ieguvējus:  Aneti Everti (9.kl.), Leonardu Baltiņu (10.kl.), Dāvi Krastu (11.kl.).

Paldies skolotājiem Inārai Veitai, Ilzei Melnei, Santai Judeikai, Mētrai Krišjānei, Inārai Bērziņai, Rūdolfam Roķim!