Lai izlaidumu laiks mums būtu patīkams un drošs, aicinām izlaiduma viesus

  • pulcēties tikai vienas mājsaimniecības ietvaros norādītajās vietās,
  • ievērojiet 2m distanci,
  • ja nevarat ievērot distanci, lietojiet sejas un deguna aizsargmaskas.