24.februārī 12.klašu skolēniem bija tikšanās ar START STRONG pārstāvi Andri Ahromkinu, kas vadīja nodarbību “Veiksmīga karjera darot savu sirdslietu”.

Nodarbības laikā skolēni uzzināja, kādi ir modeļi un instrumenti veiksmīgas karjeras veidošanai. Nodarbības laikā tika analizēts, kas ir “karjera” un kas ir “veiksmīga karjera”. Skolēniem bija iespēja pašiem rast atbildes uz jautājumiem: kas ir mans patiesais aicinājums, kāda ir mana sapņu profesija, kurā nozarē es būsu veiksmīgs u.c.

Nodarbības noslēgumā katrs no skolēniem izstrādāja rīcības plānu savas karjeras izveidē, kā arī guva skaidrāku priekšstatu kā virzīties uz savu sapņu profesiju.

Sadarbībā ar ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros nr.8.3.5.0/16/I/001

10.februārī skolā viesojās pārstāve no Rīgas Biznesa skolas, kura vadīja divas nodarbības 11.-12.klašu skolēniem. Pirmās nodarbības laikā jauniešiem tika dota iespēja mazu lietu pārvērst lielā biznesā. Meistarklasē tika sniegti teorētiskie un praktiskie piemēri. Otrās nodarbībās laikā jauniešiem bija iespēja iegūt nelielu ieskatu biznesa pasaulē un iejusties reālā dzīves situācijā, kur ir nepieciešama spēja ātri reaģēt un loģiski formulēt savas domas. Iespēja pārbaudīt savas spējas strādāt komandā, rast veiksmīgus biznesa risinājumus un domāt ārpus ierastajiem rāmjiem. Jaunieši pēc nodarbībām atzina, ka tas ir bijis liels devums viņu turpmākajai karjeras izvēlei.

6.decembrī skolā viesojās Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pedagogi-karjeras konsultanti, kuri dalījās pieredzes apmaiņā.

3.decembrī skolā viesojās pārstāve no organizācijas “Dream Foundation”, lai 11.-12.klašu skolēniem sīkāk sniegtu informāciju par studiju iespējām ārzemēs.

Karjeras nedēļas ietvaros, 7. un 14. oktobrī, 7.klašu skolēni, improvizācijas aktieru-K-komandas vadībā izspēlēja aizraujošu spēli “karjeras puzli”, ar kuras palīdzību tika informēti par dažādām profesijām un tām nepieciešamajām prasmēm, kā arī aktualizēta jauniešu savlaicīga un apzināta tālākās izglītības un karjeras izvēle. Pasākuma laikā tika attīstīta prasme darboties komandā kopēja uzdevuma veikšanā.

Sadarbībā ar ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros nr.8.3.5.0/16/I/001