15. maijā 11.kl.skolēni devās ekskursijā uz Draugiem Group biroju, lai smeltos idejas, iedvesmu veiksmīgākai savas karjeras izvēlei.

Bijām patīkami pārsteigti par laipno sagaidīšanu. Izbraucām agri no Valmieras, lai savlaicīgi nokļūtu Rīgā,  tikām pacienāti ar rīta kafiju, lai atmostos un spirdzinošām sulām un dzērieniem, jo diena bija jau no rīta tveicīga un silta.

Draugiem group pārstāvē Elīna mūs iepazīstināja ar uzņēmuma produktiem, veiksmes stāstiem. Interesanti, ka atklāja mums ne tikai pozitīvos piemērus, bet dalījās arī pieredzē, kas varbūt nav bijusi tik veiksmīga. Uzzinājām, kādas profesijas šajā uzņēmumā tiek pārstāvētas, kādām īpašībām jāpiemīt, lai varētu kļūt par šī uzņēmuma darbinieku. Jaunieši tika iedvesmoti, jo Draugiem group uzņēmums atklāja, ka arī šeit, Latvijā ir izaugsmes iespējas jauniešiem. Ar lielu gribasspēku, neatlaidību var sasniegt lielus mērķus un panākumus.

Noslēguma jauniešiem bija iespēja spēlēt dažādas spēles. Jāakcentē, ka Draugiem group birojs atšķiras no ierastā tipa birojiem. Tas ir moderns, mūsdienīgs, tur valda radoša, draudzīga atmosfēra.

Dienas noslēgumā apmeklējām arī Ķemeru Purva laipu. Saelpojāmies svaigu gaisu, guvām iekšējo mieru un harmoniju, jo tur valda īpašs miers, klusums un var izbaudīt Latvijas skaisto dabu.

Sadarbībā ar ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros nr.8.3.5.0/16/I/001

 


17. aprīlī Valmieras kultūras centrā notika karjeras izglītības pasākums-Lielceļš pēc pamatskolas. Tā bija iespēja pamatskolēniem iegūt vienkopus informāciju par tālākizglītības iespējām. Arī mūsu skola tika pārstāvēta šajā pasākumā. Jauniešiem bija liela interese par skolas piedāvātajām izglītības programmām, pasākumiem un interešu izglītību.

  


27.martā Valmieras Pārgaujas ģimnāzija notika ikgadējais karjeras atbalsta pasākums-Veru durvis uz augstskolu. Karjeras diena notika vairākos posmos: plkst.11.00 un 13.00 norisinājās dažāda veida nodarbības un lekcijas, tad skolas vestibilā pasākuma atklāšana, skolas gaiteņos varēja iepazīties ar augstskolu pārstāvjiem, bukletiem, informāciju, uzdot jautājumus pasniedzējiem, studentiem. Uz šo karjeras dienu bija ieradušies vairāk nekā 30 dažādu augstskolu un koledžu pārstāvji no Rīgas, Ventspils, Rēzeknes, Daugavpils, Liepājas. Prieks, ka katru gadu aizvien vairāk šajā karjeras dienā redzami skolas absolventi, kuri katrs pārstāv savu izvēlēto augstskolu vai koledžu. Nodarbību piedāvājums bija gana plašs un daudzveidīgs. Ikviens varēja atrast sev piemērotu un interesantu lekciju, nodarbību. Tās ietvaros notika nodarbība-PROFESIJA-UZTURA SPECIĀLISTS, 9.-12.klašu skolēniem. Nodarbību vadīja pārstāves no organizācijas “OnPlate”. Skolēni iepazina tuvāk profesiju uztura speciālists, kur šāda veida profesiju var apgūt, kādas zināšanas nepieciešamas, lai studētu un iegūtu šādu profesiju.

Skolēni tika iepazīstināti ar daudzveidīgu informāciju par neveselīgu uzturu, kā arī uzzināja, ka var našķoties veselīgi. Noslēgumā katram bija iespēja piedalīties praktiskā meistarklasē, kurā gatavoju populāros un zināmos, veselīgos dzērienus-smūtijus.

Sadarbībā ar ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros nr.8.3.5.0/16/I/001


22.martā  notika karjeras izglītības atbalsta pasākums-KĀ VARU BŪT VEIKSMĪGS DARBA TIRGŪ, 10.klašu skolēniem.

Pasākumam bija divas daļas. Pirmajā daļā skolēni lasīja savus zinātniski pētnieciskos darbus psiholoģijā, savukārt, otrajā daļā ar pasniedzēju Zintu Bisenieci izspēlēja dažādas metodes, spēles par savu paštēlu un tā nozīmi darba tirgū, sabiedrībā. Skolēni atzina, ka ir ieguvuši ļoti daudz vērtīgu un noderīgu informāciju, par kuras nozīmi līdz šim nebija aizdomājušies, cik tas varētu būt nozīmīgi. Nodarbības laikā daudz uzdevumu bija jāveic praktiski, tādā veidā analizējot sevi, savas spējas, dotumus, mērķus un lēmumus.

Sadarbībā ar ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros nr.8.3.5.0/16/I/001


21.martā  notika karjeras izglītības pasākums-KĀ VEIKSMĪGĀK ATRAST SAVU ES, 10.klašu skolēniem, kuru vadīja Biodanza skolotāja, trenere Saiva Brūdere-Ruska.  Šāda veida metode dod iespēju skolēniem iepazīt darba pasauli, mācīties pieņemt pareizus lēmumus un veicot pašvērtējumu attiecībā uz profesijas izvēli.

Skolēniem šāda veida metode bija sveša. Sākotnēji tie atzina, ka bija grūti atraisīties un sekot līdzi treneres norādījumiem. Arī kautrīgākie un pasīvākie skolēni atzina, ka šāda veida nodarbība palīdzēja gūt vairāk pārliecību par sevi un savām spējām, iepazīt tuvāk savus klasesbiedrus un saliedēt klases kolektīvu.

Kopumā nodarbība noritēja pozitīvā gaisotnē, kurā katrs skolēns guva lielāku pārliecību par sevi un savu nākotnes ceļu.

Sadarbībā ar ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros nr.8.3.5.0/16/I/001


Ēnu dienas apkopojums

  • Piedalījās 150 skolēni;
  • Populārākās un pieprasītākās profesijas: ārsts, medmāsa, pirmsskolas un sporta skolotājs, aizsardzības joma, administrēšana, policists, frizieris, veterinārmedicīna, aktieris, režisors.

21.februārī 10.d klases devās uz Rīgu, RTU Dizaina fabriku, lai iepazītos ar tās darbību, telpām un dažiem no īstenotajiem produktu un izstrādes projektiem. Skolēniem bija iespēja piedalīties praktiskajā lāzergriešanas darbnīcā, kur katrs  pēc sava veidota dizaina, izveidoja atslēgas piekariņu. Sajūsmu radīja iepazīšanās un demonstrācijas par 3D modelēšanu un 3D izdrukas iespējām produktu dizainera vadībā.

Sadarbībā ar ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros nr.8.3.5.0/16/I/001


16. janvārī skolā viesojās PRAKSE.LV pārstāvis, mūsu skolas absolvents Kristaps Bērziņš, kurš tikās ar 12.kl.skolēniem. Skolēni uzzināja par portāla piedāvājumiem,  kuras augstskolas ierindojas topos. Kristaps aicināja skolēnus atrasts savu sirds profesiju, izklāstīja dažādus interesantus un noderīgus padomus par darba interviju, kā arī skolēniem pašiem bija iejusties darba meklētāja lomā. Daži skolēni bija ļoti ieinteresēti un vēlējās pārstāvim uzdot individuāli savus jautājumus par nākotnes profesiju.


15.janvārī Swedbank finanšu eksperti Adriāna Kauliņa, Evija Kropa un Reinis Jansons vadīja mācību stundas, skolu programmas ietvaros-DZĪVEI GATAVS 11.kl.skolēniem. Skolēniem tika sniegts ieskats dažādas finašu nozares profsijās un deva iespēju iejusties bankas speciālista lomā. Šādas mācību stundas dod iespēju skolēniem attīstīt 21.gs.kompetences, kā, piemēram, finanšu pratību, sadarbības un komunikācijas prasmes.


10. janvārī 7.līdz 9.kl. skolēniem tika piedāvāta izglītojoša lekcija un meistarklase-NO HOBIJA LĪDZ UNIKĀLIEM SASNIEGUMIEM. To vadīja pārstāve no Learn IT, Linda Sinka, kura skolēnus iepazīstināja ar inženiera un programmētāja profesijām, kādas prasmes, iemaņas tām ir nepieciešamas, kā arī kur un kāda izglītība vajadzīga, lai apgūtu minētās profesijas. Skolēni uzzināja, cik plašas un daudzveidīgas darba iespējas tiek piedāvātas šīm divām profesijām. Noslēgumā skolēni veica praktisku uzdevumu un varēja iejusties programmētāja lomā.

  

Sadarbībā ar ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros nr.8.3.5.0/16/I/001


10.janvārī 11.klašu skolēniem notika nodarbība par mērķu plānošanu-VEIDO DZĪVI, NEVIS KARJERU. Nodarbību vadīja, skolas absolvente, Jauniešu akadēmijas lektore Dace Briede-Zālīte. Dace aicināja skolēnus izvērtēt un apzināties, ka katram ir sava sirds profesija. Lai dzīvē kaut ko spētu spētu sasniegt, ir jātic saviem sapņiem un mērķiem. Skolēni katrs izveidoja savu mērķu karti, kas deva iespēju izvērtēt savu nākotnes aicinājumu profesiju pasaulē.

  

Sadarbībā ar ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros nr.8.3.5.0/16/I/001


24.novembrī 8.klašu skolēniem bija iespēja apmeklēt “Tehnobuss“, kurā atrodas mobilā demonstrāciju laboratorija.

  

Apmeklējums notika sadarbībā ar ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros nr.8.3.5.0/16/I/001


6.novembrī 10.kl. skolēniem notika tikšanās ar Rīga TV 24 vadītāju un skolas absolventu Aivi Ceriņu.

Tikšanās notika sadarbībā ar ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros nr.8.3.5.0/16/I/001