No 2018.gada aprīļa līdz 2019.gada martam skolā notika renovācija, un mācības notika 7  dažādās vietās Valmierā. Skolas bibliotēka tikmēr bija iekārtota un savas funkcijas veica skolas mazajā sporta zālē un īstajās telpās atgriezās 2019.gada rudenī. Tika iegādāti mobilie plaukti, kā arī jauni grāmatu daleņi – paldies par atbalstu skolas absolventam Edvīnam Danovskim!

Konkursā “Uzdāvini savas skolas bibliotēkai 100 jaunas grāmatas!” no VPĢ piedalījās 11.b klases skolnieks Ričards Edijs Štibe (eseja “Pasaule bez drukātām grāmatām”)
un 12.b klases skolnieks Andris Kārkliņš (foto stāsts par M.Bērziņa romānu “Svina garša”).
22.novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika noslēguma pasākums un finālistu apbalvošana.
https://www.manabiblioteka.lv/konkursa-par-100-gramatam-skolas-bibliotekai-uzvarejusi-erglu-vidusskola/