4.maijs – Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena!

1990.gada 4. maijs ir nozīmīgs datumiem Latvijas valsts vēsturē, kad Augstākā padome pieņēma deklarāciju“Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”. Katru gadu šī ir svētku diena, kad varam sajust lepnumu, ka esam neatkarīga valsts.

Pirms vairākiem gadiem Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades birojs aicināja sākt jaunu tradīciju atzīmēt Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas dienu ar Baltā galdauta svētkiem, kad cilvēki pulcējas pie skaisti klāta svētku galda, radot ciešāku piederību savai pilsētai, novadam un valstij, esot kopā un radot svētku sajūtu sevī un citos.

Kā uzsvēra toreizējā Kultūras ministre Dace Melbārde: “Mūsu tautas folklora vēsta par visu četru galda stūru simbolisko nozīmi dzīvesziņas veidošanā – gluži kā katrs galda stūris ir vajadzīgs, tā arī katrs latvietis ir piederīgs Latvijai un ikviens saimes galds – Baltā galdauta svētkiem.”

Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā par godu 4.maijam tradicionāli tika veidoti skolas Karoga svētki, kad tika sveikti mācību priekšmetu olimpiāžu, ZPD un konkursu laureāti, kā arī Pašdarbnieku svētki, kuros skolas teātra jaunieši, dejotāji un dziedātāji iestudēja kādu īpašu izrādi, kas simboliski apliecina latviešu tautai svarīgas vērtības.

Aicinām atcerēties 2019.gada Pašdarbnieku svētkus un teātra izrādi “Tobago”!

Lai ikvienā ģimenē gaiši un sirsnīgi 4.maija svētki!

 

Izmantotie resursi:

https://www.saeima.lv/lv/par-saeimu/informativie-materiali-par-saeimu/infografika-4-maijs-latvijas-republikas-neatkaribas-atjaunosanas-diena