Centralizēto eksāmenu sertifikātus un atestātus par vispārējās vidējās izglītības ieguvi varēs saņemt VPVĢ trešdien, 30.jūnijā:

 • 12.a kl. absolventi – plkst. 16.00-16.40,
 • 12.b kl. absolventi – plkst. 16.50-17.30,
 • 12.c kl. absolventi – plkst. 17.40-18.20 Skolotāju istabā.
 1. Absolventiem līdzi jāņem pase vai cits personu apliecinošs dokuments.
 2. Lūdzu līdz dokumentu saņemšanai nokārtot saistības ar bibliotēku!
 3. Ja dokumentus izņem absolventu vecāki:
  • viņiem jāuzrāda pase, kurā ir ziņas par radniecību ar absolventu,
  • un absolventa pašrocīgi rakstīta un parakstīta (kā pasē) pilnvara.
 4. Ja dokumentus absolventa vietā izņem cita persona, jāuzrāda notariāli apliecināta pilnvara.