Sveicam Valmieras pilsētas un novadu 9.-12.kl.ķīmijas olimpiādes laureātus: Aneti Everti (9.kl.) – 2.vieta, Denisu Jakovļevu (11.kl.) – 1.vieta, Dāvi Krastu (11.kl.) – 2.vieta, Diānu Bērziņu (11.kl.) – 3.vieta, Aleksi Oskaru Strautu (12.kl.) – 2.vieta, Markusu Danielu Kolosovu – 3.vieta, un Atzinības ieguvējus: Austri Kalniņu (11.kl.), Santu Ābeli (11.kl.), Rolandu Brēžu (11.kl.). Paldies skolotājiem Evai Pētersonei, Natālijai Pincerei un Kārlim Krastiņam!