Attālinātā mācību procesa laikā 10. klases skolēni fotografēja dabas vai pilsētas ainavu, izvēlējās interesantāko fotogrāfiju un zīmēja savu izvēlēto ainavu melnbaltu, izmantojot grafikas pamatelementus: punkts, līnija, laukums. 11. klases skolēnu uzdevums bija radīt pašportretu, izmantojot iepriekš iegūtās zināšanas tēlotājā mākslā un prasmes izvēlēties darbam piemērotākos materiālus.