Ģimnāzijas padome ir vecāku- domubiedru grupa, kas vēlas darboties skolas un skolēnu labā. Padomes mērķis ir uzlabot skolas darbu, veicināt tās attīstību, sekmēt vecāku un skolas sadarbību, risināt problēmas.

No katras klases šajā padomē darbojas 1- 2 vecāki.

Lūgums izmantot šos pārstāvjus sava viedokļa paušanai sanāksmēs, problēmu izteikšanai, darba uzlabošanai. Lūgums sadarboties ar klases vecāku pārstāvi, sazinoties e- klases pastā, telefoniski vai personīgi situācijās, kad vēlaties kādu domu vai problēmu paust skolas vadībai. Tāpat lūgums klases vecāku sapulcēs dot vārdu un uzklausīt padomes pārstāvi, lai tas atskaitītos par paveikto, runāto Ģimnāzijas padomē.