Lepojamies ar valsts olimpiāžu laureātiem: 1.vietas ieguvēju matemātikas olimpiādē Undu Barisu (9.c kl.), 3.vietas ieguvēju ekonomikas olimpiādē Emīlu Krastu (12.c kl.) un Atzinības ieguvēju matemātikas olimpiādē Ralfu Jurjāni (9.b kl.). Paldies skolotājām Inārai Veitai un Dacei Atslēgai!