Valmierā uzņēmējdarbība un attīstība iet roku rokā ar dabisku, sakoptu un sakārtotu vidi. Tā iedvesmo augstiem sasniegumiem sportā, izglītībā, radošiem risinājumiem kultūrā un jaunu virsotņu sasniegšanai!

Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā godā tur sadarbību, radošumu un erudīciju. Tā ir atvērta un tradīcijām bagāta vērtībskola, kurā mācības vērstas uz katra skolēna daudzpusību, uz skolēnu un skolotāju zināšanu, prasmju un talantu pilnveidi un savstarpēju sadarbību. Skola aktīvajiem, erudītajiem un radošajiem.

Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija (turpmāk – Iestāde) aicina darbā DIREKTORA VIETNIEKU IZGLĪTĪBAS JOMĀ  (profesijas kods 134504, 1 slodze (40 stundas nedēļā), darba vietas adrese: Zvaigžņu iela 4, Valmiera) uz nenoteiktu laiku.

Galvenie amata pienākumi:

 • analizēt, plānot, vadīt Iestādes mācību procesu atbilstoši Iestādes darbības mērķiem,
 • kontrolēt mācību priekšmetu atbilstošās dokumentācijas  precīzu un pareizu kārtošanu, piedalīties Iestādes  iekšējo normatīvo dokumentu izstrādē un pilnveidē, kā arī koordinēt nepieciešamās dokumentācijas iegādi,
 • piedalīties Iestādes attīstības plāna veidošanā, mācību gada plāna izstrādē, gada darba analīzē, jaunu izglītības programmu izstrādē vai pielāgošanā, veikt darbu izvērtēšanu, kopā ar skolas metodiķi virzīt pedagogu profesionālo pilnveidi,
 • sniegt nepieciešamo informāciju par mācību procesu Valmieras pilsētas pašvaldībai, Iestādes mājas lapai, Iestādes padomei, skolēnu pašpārvaldei, Iestādes avīzei, vecāku un skolēnu auditorijām,
 • sagatavot ziņojumus, pārskatus un priekšlikumus Iestādes administrācijas sēdēm, skolotāju informatīvajām sanāksmēm; gatavot pedagoģiskās padomes sēdes par mācību rezultātiem, veiksmēm un problēmām, turpmākajiem uzdevumiem,
 • koordinēt projektus mācību procesa uzlabošanai, skolēnu atbalstam,
 • veicināt un attīstīt Iestādes sadarbību ar citām izglītības iestādēm, rūpēties par Iestādes prestižu un tēlu pilsētā un valstī,
 • organizēt valsts pārbaudījumus, plānot un organizēt skolēnu pārbaudes darbu norisi, diagnosticējošos darbus, pārcelšanas eksāmenus, Iestādes noteiktos pārbaudes darbus,
 • vadīt pedagoģiskā personāla nodrošināšanas procesu,

pretendentam izvirzītās prasības:

 • izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām,
 • vismaz trīs gadu darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā,
 • par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze vispārējās izglītības iestādē,
 • jāpārzin izglītības jomu reglamentējošie tiesību akti, kā arī mācību priekšmetu un audzināšanas darba metodika, jābūt izpratnei par skolēnu vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģiju,
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām,
 • vispārējās izglītības iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana,
 • prasmes darbā ar datoru (MS Office programmas),
 • prasme sagatavot un noformēt dokumentus,
 • kompetences:  prasme izteikt, aizstāvēt viedokli, patstāvīgi pieņemt lēmumus, strādāt komandā un paaugstinātas intensitātes apstākļos, jābūt augstai atbildības sajūtai un ļoti labām saskarsmes spējām, jāprot risināt konfliktsituācijas, jābūt vadītāja/līdera prasmēm,

mēs piedāvājam:

 • atalgojumu 1322,40 euro mēnesī pirms nodokļu nomaksas (direktora vietnieka izglītības jomā mēneša atalgojumu nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.445),
 • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam,
 • iespēju strādāt dinamiskā vidē Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā,
 • interesantu un atbildīgu darbu uz attīstību vērstā Iestādē.

Paredzamais darba tiesisko attiecību uzsākšanas datums 04.01.2021.

Profesionālās darbības aprakstu (CV) (Europass formātā), motivācijas vēstuli ar redzējumu par izglītības jomas darba attīstību Iestādē (ne vairāk kā divas A4 lapas) un izglītības dokumenta kopiju gaidīsim līdz 2020.gada 30.novembrim plkst.17.00 iesniedzot personīgi Iestādes lietvedei (tālrunis 64235623) (adrese: Zvaigžņu iela 4, Valmiera) vai e-pastā: [email protected]  Pēc norādītā termiņa iesniegtie/saņemtie dokumenti netiks vērtēti.

Tālrunis informācijai 64235793 (Iestādes direktore).

Iesniegtos personas datus Valmieras pilsētas pašvaldība izmantos, lai konkursa kārtībā noteiktu vakancei atbilstošāko kandidātu. Ja kandidāts vēlas, lai viņa personas dati tiktu saglabāti Valmieras pilsētas pašvaldības iekšējā datu bāzē ar mērķi tos apstrādāti citos Valmieras pilsētas pašvaldības personāla atlases konkursos, tad pieteikumā vakancei lūdzam kandidātam norādīt savu piekrišanu personas datu saglabāšanai. Sīkāka informācija par personas datu apstrādi Valmieras pilsētas pašvaldībā: http://www.valmiera.lv/images/userfiles/VPP_privatuma_politika.pdf.