Pretstafetes:

1.vieta – 7.c un 12.a

2.vieta – 7.b un 10.b

3.vieta – 8.d un 9.d

Tāllēkšana: 8.c un 12.c

Lidojošais paklājs” : 8.d un 12.a

Volejbola serves: 7.b,c un 9.d

Atmiņas spēle: 8.c un 12.b

Futbols: 7.c un 10.c

Lecamaukla: 8.c un 10.b

Sinhronais skrējiens 7.c un 10.c

Tilts” 10.c un 10.d

Kopvērtējumā:

1.vieta – 8.c un 12.b

2.vieta – 7.c un 12.a

3.vieta – 7.a un 10.c