DOKUMENTU IESNIEGŠANA

  • mācībām 7.klasēs 2020./2021. mācību gadam notiks 1., 3. un 4. jūnijā no plkst. 9.00 – 19.00;
  • mācībām 10.klasēs 2020./2021. mācību gadam notiks 15., 16. un 17. jūnijā no plkst. 9.00 – 19.00.

Plašāka informācija mājas lapas sadaļā Topošajiem skolēniem