Mācības

2020./2021. mācību gada semestru sākuma un beigu laiku

 • Mācību gads sāksies 2020. gada 1. septembrī un ilgs līdz 2020. gada 31. maijam (1.-8. klasei un 10.-11. klasei).
 • 9. klašu skolēniem mācības beigsies 14.maijā, bet mācību gads pēc valsts pārbaudījumu nokārtošanas beigsies 11.jūnijā.
 • 12. klašu skolēniem mācības beigsies 14. maijā, bet mācību gads – 18. jūnijā.

Mācību gada laikā noteiktie brīvlaiki:

 • Rudens brīvdienas – no 2020. gada 19. oktobra līdz 23. oktobrim;
 • Ziemas brīvdienas – no 2020. gada 21. decembra līdz 2021. gada 1. janvārim;
 • Pavasara brīvdienas 1.–12. klases skolēniem – no 2021. gada 15. marta līdz 19. martam;
 • Vasaras brīvdienas 1.–8. klašu un 10.–11. klašu skolēniem ilgs no 2021. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.

Noteikumi

Par valsts pārbaudes darbiem

Lai iegūtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību šogad un arī nākamgad skolēniem nebūs obligāti jākārto ceturtais jeb izvēles eksāmens. To paredz grozījumi  Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumos Nr. 416 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem”, nosakot, ka, lai 2020./2021. un 2021./2022. m.g. iegūtu vispārējo vidējo izglītību, būs jākārto trīs obligātie eksāmeni:

 • latviešu valoda,
 • viena svešvaloda,
 • matemātika,
 • ceturtais eksāmens nav obligāts, bet kārtojams pēc izvēles, ja tas nepieciešams iestājai augstākās izglītības iestādē.

9.klases skolēni kārtos monitoringa darbus pēc Lieldienām, lai vēl līdz mācību gada noslēgumam uzlabotu tās zināšanas un prasmes, kas būs nepieciešamas nākamajā mācību posmā.

Ministru kabineta noteikumi

Cita informācija

Skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos


Foto no fakultatīvajām nodarbībām

Vācu valodas fakultatīvās nod.

Vācu valodas fakultatīvās nod.