No 2020./2021.mācību gada Latvijas skolās sāk īstenot jaunus pamatizglītības un vidējās izglītības standartus, šajā mācību gadā – 7. un 10.klasēs.

Mainās arī vērtēšanas kārtība, kurā galvenais ir kopā ar skolēniem izvirzīt mācīšanās mērķus, virzīt un palīdzēt skolēniem mācīšanās procesā, attīstīt pašvadības prasmes skolēnos, tāpēc arī ģimnāzijā izstrādāta jauna skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, ar kuru skolotāji stundās, klašu audzinātāji skolēnu vecāku sanāksmēs, skolas vadība ģimnāzijas padomes sanāksmē iepazīstinās skolēnus un vecākus un sadarbībā to īstenos mācību procesā.

Jaunā pieeja pilnā apjomā tiks sākta īstenot 7. un 10.klasēs, nākamajos gados secīgi arī pārējās klasēs.

Ar jauno vērtēšanas kārtību var iepazīties šeit: Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība