Lepojamies ar skolas šāgada absolventa Emīla Krasta panākumu – iegūto zelta medaļu starptautiskajā ekonomikas olimpiādē! Paldies skolotājai Dacei Atslēgai, kura Emīlam mācīja ekonomiku vidusskolā! Olimpiādes laureātu apbalvošana – https://www.youtube.com/watch?v=I8DEjBRkdSk&feature=youtu.be (1:55:50)