ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātes

 • Mācību ekskursijas uz Valmieras un apkārtnes uzņēmumiem, tikšanās ar dažādu jomu pārstāvjiem, koučiem, komunikācijas arhitekti, tematiskie pasākumi, kuros tiek veicinātas skolēnu uzņēmējspējas un citas karjeras vadības prasmes.
 • Regulāri skolēni tiek iesaistīti karjeras nedēļas aktivitātēs, Ēnu dienās, nozaru semināros, izglītības izstādēs “Lielceļš pēc pamatskolas”,’Profesiju busi”, iedvesmas forumi, ”Nakts putnu skrējiens”, Tehnobuss, kuru organizē Valmieras pašvaldības Izglītības pārvālde, un “Veru durvis uz augstskolu”, kas ir skolas ilggadējs pasākums, kura laikā 9.-12.klašu skolēniem ir iespēja tikties ar daudzu augstskolu pārstāvjiem un piedalīties viņu organizētajās nodarbībās.
 • Veiksmīgi norisinās sadarbība ar augstskolām (LU, RSU, LLU, VIA, Venstpils augstskola, RTU u.c.), kuru pārstāvji bieži vien ir skolas absolventi, skolā stāsta par profesijām/specialitātēm, kuras var apgūt konkrētā izglītības iestādē.
 • Veiksmīga sadarbība izveidojusies mācību priekšmetu skolotājiem ar AS Swedbank, kuras speciālisti vada praktiskas mācību un klases stundas programmas “Dzīvei gatavs”’ ietvaros.
 • Tāpat arī izveidojusies laba sadarbība ar dažādām nevalstiskām organizācijām (Prakse.lv, Kalba, Dream Foundation, NVA,K-komanda, Jauniešu akadēmija “Pacelt pasauli”, Start Strong, Mazā Brīnumzeme, Valmieras attīstības aģentūra, VIAA, Vidzemes slimnīca, JAL), kuru pārstāvji vada informatīvi izglītojošas, motivējoši iedvesmojošas nodarbības karjeras izglītībā.
 • Izcila sadarbība ir izveidojusies ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, kuru pārstāvji regulāri viesojas skolā ar daudzveidīgām nodarbībām, aktivitātēm, to laikā skolēni tiek iepazīstināti un mudināti izvēlēties saistīt savu profesionālo dzīves ceļu ar aizsardzības, iekšlietu jomu.

Karjeras pasākumu plāns 2019./2020. m.g.

Karjeras izglītības pasākumi 2019./2020.m.g.

24.februārī 12.klašu skolēniem bija tikšanās ar START STRONG pārstāvi Andri Ahromkinu, kas vadīja nodarbību “Veiksmīga karjera darot savu sirdslietu”.

Nodarbības laikā skolēni uzzināja, kādi ir modeļi un instrumenti veiksmīgas karjeras veidošanai. Nodarbības laikā tika analizēts, kas ir “karjera” un kas ir “veiksmīga karjera”. Skolēniem bija iespēja pašiem rast atbildes uz jautājumiem: kas ir mans patiesais aicinājums, kāda ir mana sapņu profesija, kurā nozarē es būsu veiksmīgs u.c.

Nodarbības noslēgumā katrs no skolēniem izstrādāja rīcības plānu savas karjeras izveidē, kā arī guva skaidrāku priekšstatu kā virzīties uz savu sapņu profesiju.

Sadarbībā ar ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros nr.8.3.5.0/16/I/001

10.februārī skolā viesojās pārstāve no Rīgas Biznesa skolas, kura vadīja divas nodarbības 11.-12.klašu skolēniem. Pirmās nodarbības laikā jauniešiem tika dota iespēja mazu lietu pārvērst lielā biznesā. Meistarklasē tika sniegti teorētiskie un praktiskie piemēri. Otrās nodarbībās laikā jauniešiem bija iespēja iegūt nelielu ieskatu biznesa pasaulē un iejusties reālā dzīves situācijā, kur ir nepieciešama spēja ātri reaģēt un loģiski formulēt savas domas. Iespēja pārbaudīt savas spējas strādāt komandā, rast veiksmīgus biznesa risinājumus un domāt ārpus ierastajiem rāmjiem. Jaunieši pēc nodarbībām atzina, ka tas ir bijis liels devums viņu turpmākajai karjeras izvēlei.

6.decembrī skolā viesojās Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pedagogi-karjeras konsultanti, kuri dalījās pieredzes apmaiņā.

3.decembrī skolā viesojās pārstāve no organizācijas “Dream Foundation”, lai 11.-12.klašu skolēniem sīkāk sniegtu informāciju par studiju iespējām ārzemēs.

Karjeras nedēļas ietvaros, 7. un 14. oktobrī, 7.klašu skolēni, improvizācijas aktieru-K-komandas vadībā izspēlēja aizraujošu spēli “karjeras puzli”, ar kuras palīdzību tika informēti par dažādām profesijām un tām nepieciešamajām prasmēm, kā arī aktualizēta jauniešu savlaicīga un apzināta tālākās izglītības un karjeras izvēle. Pasākuma laikā tika attīstīta prasme darboties komandā kopēja uzdevuma veikšanā.

Sadarbībā ar ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros nr.8.3.5.0/16/I/001

Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība pēc pamatizglītības ieguves

Mācību gadsPamatizglītību ieguvušais skaitsTurpina mācības vispārējās vidējās izglītības iestādēTurpina mācības profesionālās izglītības iestādēNeturpina mācībasStrādāPiezīmes
2016./2017.m.g.90662310
2017./2018.m.g.845725101 mācības turpina ārzemēs
2018./2019.m.g.91563500
2019./2020.m.g.896424001 mācības turpina ārzemēs

 

Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība pēc vidējās izglītības ieguves

Mācību gadsVispārējo vidēju izglītību ieguvušais skaitsTurpina mācībās augstākās izglītības iestādēsNeturpina mācībasStrādāPiezīmes

Latvijā        Ārzemēs

2016./2017.m.g.5849324
2017./2018.m.g.7970504
2018./2019.m.g.8775107

2 brīvprātīgais darbs

2 profesionālais sports

2019./2020.m.g.110916310

Interneta adreses, kurās var atrast informāciju par profesijām un mācību iestādēm

 • www.niid.lv – Nacionālā izglītības iespēju datubāze ir interneta vietne, kurā atrodama informācija par Latvijas izglītības iestāžu piedāvātajām izglītības iespējām
 • www.izm.lv – Izglītības sistēma; Pārskati par izglītību; Vispārējā izglītība; Profesionālā izglītība; Augstākā izglītība
 • www.visc.gov.lv – Vidējās izglītības programmas atbilst konkrētajai studiju programmai; kādi centralizētie eksāmeni jākārto; par papildus prasībām augstskola informē vismaz piecus mēnešus pirms uzņemšanas sākšanas
 • www.careercenteronline.org – virtuālais karjeras centrs /e-konsultēšana, e-apmācība, resursi
 • www.ljp.lv – Latvijas Jaunatnes padome
 • www.iefa.org – Stipendiju meklēšanas iespējas izglītības iegūšanai ārzemēs
 • www.aiknc.lv – Informācija par augstskolu un koledžu statusu; par augstskolu un koledžu licencēšanu, akreditāciju. isec.gov.lv/eksameni/augstskolas.shtml Uzņemšanas noteikumi augstskolās
 • www.karjerascentrs.lv – Profesijas, to apraksti
 • www.jaunatneslietas.lv – Informācijas portāls par un ap jauniešiem
 • www.prakse.lv – Sadaļā Studijas alfabēta kārtībā nosauktas studiju programmas, augstskola, studiju veids, ilgums un iegūstamais grāds. Ir pieejams arī meklētājs pēc studiju virziena, izglītības iestādes un tās atrašanās vietas. Darba iespējas www.cv-online.lv
 • www.valmiera.lv – Sadaļa IZGLĪTĪBA Izglītības pārvalde
 • www.vjcvinda.lv – Intrešu izglītības iespējas
 • www.viaa.gov.lv – Karjeras atbalsts
 • Kalba.lv – Studiju iespējas ārzemēs
 • www.nva.gov.lv – Nodarbinātības valsts aģentūra
 • www.cvmarket.lv
 • www.fontes.lv
 • www.ariko.lv

2018./2019.m.g.


29.aprīlī devīto klašu skolēniem notika lekcija/ meistarklase -MANS PERSONĪGAIS ZĪMOLS, kuru vadīja komunikācijas arhitekte Ilze Rassa.

Skolēni uzzināja, kas ir personīgais zīmols un tā attīstības priekšnoteikumus, kā zīmols atšķiras no reputācijas, cik liela nozīme ir vienotam stilam. Nodarbība pilnveidoja skolēnu prasmes, kā sevi vislabāk prezentēt, pārliecību par savām spējām un varēšanu, lai uzvarētu konkursos, darba tirgus konkurencē un projektos.

Noslēgumā skolēni atzina, ka nodarbība bijusi ļoti vērtīga un noderīga. Iegūtās prasmes varēs izmantot lietderīgi savā mācību procesā.

Sadarbībā ar ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros nr.8.3.5.0/16/I/001


Liepājas pilsētas skolu pedagogu-karjeras konsultantu pieredzes vizīte

23.aprīlī skolā viesojās Liepājas pilsētas skolu pedagogi-karjeras konsultanti. Valmieras Attīstības aģentūras vadītāja Ilze Eglāja iepazīstināja ar pilsētas karjeras attīstības stratēģiju, savukārt, pašvaldības karjeras projekta koordinatore Inga Savicka dalījās pozitīvā pieredzē ar realizētajiem karjeras izglītības pasākumiem.

Noslēgumā kolēģēm tika dota iespēja aplūkot skolas renovētās telpas.


Dalība ikgadējā izglītības izstādē “Skola 2019”

12.b klases jaunieši 1.martā devās uz Rīgu, izstāžu centru Ķīpsalā, lai piedalītos ikgadējā karjeras izglītības  pasākumā “Skola 2019”. Pasākums pulcē tūkstošiem jauniešu no visas Latvijas un piedāvā plašu, kvalitatīvu informāciju par mācībām Latvijā un ārzemēs.

Sadarbībā ar ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros nr.8.3.5.0/16/I/001


Swedbank praktisko mācībstundu programma “Dzīvei gatavs”

22. martā skolā viesojās Swedbank pārstāve Dana Videmane, lai 11.c un 11.d klasei novadītu ekonomikas stundu. Skolēniem bija iespēja iejusties bankas kredītkomitejas speciālistu lomā. Mācību stundas laikā skolēni apguva tematu par aizdevuma veidiem un izzināja kreditēšanas procesa principus. Jauniešiem tika dota iespēja iepazīties ar vairākiem reāliem gadījumiem, kuros bankas klienti lūdz aizņēmumu, veica aprēķinus, izvērtēja situācijas, lai pieņemtu un pamatotu lēmumu par aizņēmuma piešķiršanu.


Iepazīst lidostas profesijas un aizkulises

9.b un 11.c klases jaunieši 5.martā devās karjeras izglītības ekskursijā uz  “Lidosta Rīga”. Ekskursijas laikā bija iespēja iepazīties ar lidostas vēsturi, tās attīstību, aviosabiedrībām, maršrutiem un citu ar lidojumiem saistītu informāciju. Tikām iepazīstināti ar pilota un stjuartes profesijām, kādas ir izglītības iespējas, atalgojums un darba iespējas.

Sadarbībā ar ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros nr.8.3.5.0/16/I/001


Tālākizglītības iespēju diena

16.aprīlī Valmieras kultūras centrā norisinājās tālākizglītības diena, kurā piedalījās izglītības iestādes no visas Latvijas-tehnikumi, koledžas, vidusskolas, ģimnāzijas, profesionālās skolas un augstskolas. Arī mēs piedalījāmies šajā pasākumā, lai jauniešus iepazīstinātu ar mūsu skolas izglītības programmām, daudzveidīgām iespējām, interešu izglītību. Šogad mūsu īpašā “odziņa” bija skolas renovētās telpas. Jauniešu interese bija liela. Potenciālos 10.klases skolēnus gaidīsim skolā 14. maijā, kad norisināsies atvērto durvju aktivitātes.


Iepazīst AS Madara Cosmetics uzņēmuma ikdienu un Dailes teātra aizkulises, profesijas

21. februārī 12.c un 12.d klases skolēni devās izzinošanā karjeras izglītības eksursijā uz AS Madara Cosmetics un Dailes teātri.

Madara Cosmetics jaunieši tika iepazīstināti ar mūsdienīgu, veiksmīgu un stabilu uzņēmuma ikdienu. Skolēniem bija iespēja redzēt, kā notiek ražošanas,pildīšanas, iesaiņošas process. Īpaši interesanti bija redzēt, kā klātienē darbu veic ķīmīķes, kuras testē dažādas vielas, smaržu savienojumus. Kosmētikas uzņēmumā tiek pārstāvētas dažādas profesijas, sākot no tehniskā darbinieka līdz pat uzņēmuma vadītajam, īpašniekam.

Tālāk mūsu ceļš veda uz Dailes teātri. Šoreiz gan neskatījāmies kādu teātra izrādi, bet iepazinām teātra aizkulises un tajā darbojošās, esošās profesijas. Mums bija īpaša veiksme, jo uz mirklīti satikām un pāris vārdus pārmijām ar aktrisi Dārtu Danēviču. Teātris viss ir vienots veselums, katrai profesijai ir sava nozīmīga loma-aktierim, režisoram, mākslinieciskam vadītāajm, grimmētājiem, frizieriem, izrādes vadītājiem. Interesanti, ka teātrī ir savs kurpnieks, šuvējas.

Skolēni atzina, ka eksursija bijusi ļoti interesanta un noderīga. Īpaši tāpēc, ka divpadsmitajiem priekšā grūtais izvēles laiks, kurp doties mācīties tālāk, kādu nākotnes profesiju izvēlēties.

Sadarbībā ar ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros nr.8.3.5.0/16/I/001

 


Swedbank praktisko mācībstundu programma “Dzīvei gatavs”

15. februārī skolā viesojās Swedbank pārstāve Līga Mellēna, lai 11.a un 11.b klasei novadītu angļu valodas stundu. Skolēni, iejūtoties karjeras konsultanta lomā, apguva tematu par nākotnes darba tirgu. Jaunieši tika iepazīstināti ar nākotnes profesiju izaicinājumiem un diskutēja par dažādām prasmēm, kas jāattīsta jau šodien, lai nākotnē veiksmīgi darbotos profesijās, kas šobrīd vēl nemaz neeksistē. Tika pārrunātas tādas prasmes kā IT kompetence, sadarbība, emocionālā inteliģence, adaptēšanās spēja un citas.

  


Iedvesmojoša saruna ar vides stilisti Baibu Prinduli-Renci

7. februārī mūsu skolā viesojās vides stiliste Baiba Prindule-Rence, lai iedvesmotu 9.-12.kl.skolēnus par veiksmīgu karjeras izvēli. Baiba dalījās savā pieredzē par savu izglītības ceļu, par to, kā meklējusi pareizo un interesējošo profesiju.

Viņa ir apguvusi psiholoģiju, žurnālistiku un teātra režiju, bet visu skaisto iemācījusies pati, ar visaugstāko atbildību izturoties pret visu vizuālo. Sarunā tika akcentēts, ka ļoti nozīmīgi ir apgūt valodas, jo valodu zināšanas atver daudzu iespēju ceļus, kā arī ir lielākas iespējas iegūt kārdinošāku profesiju.

Jaunieši pastāstīja par saviem nākotnes nodomiem un plāniem. Jauniešiem bija pašiem iespēja izveidot savus terārijus, kur guva jaunu praktisko pieredzi. Vides stiliste iedvesmoja jauniešus ar devīzi:”Galvenais ir darīt!”

Sadarbībā ar ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros nr.8.3.5.0/16/I/001

  


Nodarbība par studiju iespējām Rīgas Ekonomikas augstskolā (SSE RIGA)

16. janvārī mūsu skolā viesojās Rīgas Ekonomikas augstskolas pirmā kursa studentes Rūta Ozoliņa un Laine Beriņa, lai 12.klašu skolēniem pastāstītu par studiju iespējām šajā augstskolā.Nodarbības laikā jaunieši uzzināja, ka mācības notiek angļu valodā. Lai iestātos augstskolā, ir nepieciešams nokārtot iestājpārbaudījumus loģikā, angļu valodā un matemātikā. Pamata specialitātes ir ekonomikas, finanses, mazumtirdzniecība. Mācību procesā tiek apgūtas prasmes, kas svarīgas mūsdienu darba tirgū, piemēram, komunkācija, kapacitāte, komandas darbs, atbildība, līderība, emocionālā inteleģence u.c. Jaunieši ļoti augstu novērtē citu pieredzi. Kā meitenes atzina, tad mācības augstskolā prasa daudz, bet tikpat daudz tiek dots pretī. Studenti ir no dažādām valstīm. Ir iespēja arī doties pieredzes apmaiņas programmās uz Eiropu, Honkongu, Koreju, Argentīnu vai ASV. Ir iespēja arī darboties studentu pašpārvaldē. Studiju maksa ir augsta, tomēr pēc studiju absolvēšanas ir iespēja atrast ļoti labi atalgotu darbu, kas kompensē šos izdevumus.

Mūsu skolas 12.klašu jauniešiem ļoti patīk šāda veida nodarbības, kad ir iespēja uzzināt studentu pieredzi par attiecīgo augstskolu.


Starptautiskā konsultāciju centra “Kalba” nodarbība

10. janvārī skolā notika Starptautiskā konsultāciju centra “Kalba” seminārs par karjeru un studiju iespējām ārzemēs. “Kalba” pārstāvis Marks Aleksandrs Krontāls, izglītības ārzemēs konsultants, ar 12.klases skolēniem pārrunāja ar karjeras lēmumu pieņemšanu saistītus jautājumus un informēja par iespējām studēt ārzemēs.

Uzsākot interesēties par studijām ārzemēs, viens no pirmajiem jautājumiem, pie kā visbiežāk apstājas jaunieši, ir valsts izvēle. Kura valsts būs piemērotākā? Vai es varēšu tajā iedzīvoties? Kur sastapšos ar mazāku kultūršoku? Kādā valodā norisinās studijas? Vai es varēšu strādāt no mācībām brīvajā laikā? Šie ir tikai daži no jautājumiem, kurus sev uzdod topošie studenti. Viņu vecāki, savukārt, aizdomājas par praktiskām lietām, piemēram, dzīves dārdzību ārzemēs un drošības jautājumiem. Strādājot ar Lielbritānijas, Nīderlandes un Dānijas augstskolām, “Kalba” konsultanti ir uzkrājuši plašas zināšanas par šiem jautājumiem, un palīdz atrast piemērotāko risinājumu.

2017./2018.m.g.

15. maijā 11.kl.skolēni devās ekskursijā uz Draugiem Group biroju, lai smeltos idejas, iedvesmu veiksmīgākai savas karjeras izvēlei.

Bijām patīkami pārsteigti par laipno sagaidīšanu. Izbraucām agri no Valmieras, lai savlaicīgi nokļūtu Rīgā,  tikām pacienāti ar rīta kafiju, lai atmostos un spirdzinošām sulām un dzērieniem, jo diena bija jau no rīta tveicīga un silta.

Draugiem group pārstāvē Elīna mūs iepazīstināja ar uzņēmuma produktiem, veiksmes stāstiem. Interesanti, ka atklāja mums ne tikai pozitīvos piemērus, bet dalījās arī pieredzē, kas varbūt nav bijusi tik veiksmīga. Uzzinājām, kādas profesijas šajā uzņēmumā tiek pārstāvētas, kādām īpašībām jāpiemīt, lai varētu kļūt par šī uzņēmuma darbinieku. Jaunieši tika iedvesmoti, jo Draugiem group uzņēmums atklāja, ka arī šeit, Latvijā ir izaugsmes iespējas jauniešiem. Ar lielu gribasspēku, neatlaidību var sasniegt lielus mērķus un panākumus.

Noslēguma jauniešiem bija iespēja spēlēt dažādas spēles. Jāakcentē, ka Draugiem group birojs atšķiras no ierastā tipa birojiem. Tas ir moderns, mūsdienīgs, tur valda radoša, draudzīga atmosfēra.

Dienas noslēgumā apmeklējām arī Ķemeru Purva laipu. Saelpojāmies svaigu gaisu, guvām iekšējo mieru un harmoniju, jo tur valda īpašs miers, klusums un var izbaudīt Latvijas skaisto dabu.

Sadarbībā ar ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros nr.8.3.5.0/16/I/001

 


17. aprīlī Valmieras kultūras centrā notika karjeras izglītības pasākums-Lielceļš pēc pamatskolas. Tā bija iespēja pamatskolēniem iegūt vienkopus informāciju par tālākizglītības iespējām. Arī mūsu skola tika pārstāvēta šajā pasākumā. Jauniešiem bija liela interese par skolas piedāvātajām izglītības programmām, pasākumiem un interešu izglītību.

  


27.martā Valmieras Pārgaujas ģimnāzija notika ikgadējais karjeras atbalsta pasākums-Veru durvis uz augstskolu. Karjeras diena notika vairākos posmos: plkst.11.00 un 13.00 norisinājās dažāda veida nodarbības un lekcijas, tad skolas vestibilā pasākuma atklāšana, skolas gaiteņos varēja iepazīties ar augstskolu pārstāvjiem, bukletiem, informāciju, uzdot jautājumus pasniedzējiem, studentiem. Uz šo karjeras dienu bija ieradušies vairāk nekā 30 dažādu augstskolu un koledžu pārstāvji no Rīgas, Ventspils, Rēzeknes, Daugavpils, Liepājas. Prieks, ka katru gadu aizvien vairāk šajā karjeras dienā redzami skolas absolventi, kuri katrs pārstāv savu izvēlēto augstskolu vai koledžu. Nodarbību piedāvājums bija gana plašs un daudzveidīgs. Ikviens varēja atrast sev piemērotu un interesantu lekciju, nodarbību. Tās ietvaros notika nodarbība-PROFESIJA-UZTURA SPECIĀLISTS, 9.-12.klašu skolēniem. Nodarbību vadīja pārstāves no organizācijas “OnPlate”. Skolēni iepazina tuvāk profesiju uztura speciālists, kur šāda veida profesiju var apgūt, kādas zināšanas nepieciešamas, lai studētu un iegūtu šādu profesiju.

Skolēni tika iepazīstināti ar daudzveidīgu informāciju par neveselīgu uzturu, kā arī uzzināja, ka var našķoties veselīgi. Noslēgumā katram bija iespēja piedalīties praktiskā meistarklasē, kurā gatavoju populāros un zināmos, veselīgos dzērienus-smūtijus.

Sadarbībā ar ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros nr.8.3.5.0/16/I/001


22.martā  notika karjeras izglītības atbalsta pasākums-KĀ VARU BŪT VEIKSMĪGS DARBA TIRGŪ, 10.klašu skolēniem.

Pasākumam bija divas daļas. Pirmajā daļā skolēni lasīja savus zinātniski pētnieciskos darbus psiholoģijā, savukārt, otrajā daļā ar pasniedzēju Zintu Bisenieci izspēlēja dažādas metodes, spēles par savu paštēlu un tā nozīmi darba tirgū, sabiedrībā. Skolēni atzina, ka ir ieguvuši ļoti daudz vērtīgu un noderīgu informāciju, par kuras nozīmi līdz šim nebija aizdomājušies, cik tas varētu būt nozīmīgi. Nodarbības laikā daudz uzdevumu bija jāveic praktiski, tādā veidā analizējot sevi, savas spējas, dotumus, mērķus un lēmumus.

Sadarbībā ar ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros nr.8.3.5.0/16/I/001


21.martā  notika karjeras izglītības pasākums-KĀ VEIKSMĪGĀK ATRAST SAVU ES, 10.klašu skolēniem, kuru vadīja Biodanza skolotāja, trenere Saiva Brūdere-Ruska.  Šāda veida metode dod iespēju skolēniem iepazīt darba pasauli, mācīties pieņemt pareizus lēmumus un veicot pašvērtējumu attiecībā uz profesijas izvēli.

Skolēniem šāda veida metode bija sveša. Sākotnēji tie atzina, ka bija grūti atraisīties un sekot līdzi treneres norādījumiem. Arī kautrīgākie un pasīvākie skolēni atzina, ka šāda veida nodarbība palīdzēja gūt vairāk pārliecību par sevi un savām spējām, iepazīt tuvāk savus klasesbiedrus un saliedēt klases kolektīvu.

Kopumā nodarbība noritēja pozitīvā gaisotnē, kurā katrs skolēns guva lielāku pārliecību par sevi un savu nākotnes ceļu.

Sadarbībā ar ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros nr.8.3.5.0/16/I/001


Ēnu dienas apkopojums

 • Piedalījās 150 skolēni;
 • Populārākās un pieprasītākās profesijas: ārsts, medmāsa, pirmsskolas un sporta skolotājs, aizsardzības joma, administrēšana, policists, frizieris, veterinārmedicīna, aktieris, režisors.

21.februārī 10.d klases devās uz Rīgu, RTU Dizaina fabriku, lai iepazītos ar tās darbību, telpām un dažiem no īstenotajiem produktu un izstrādes projektiem. Skolēniem bija iespēja piedalīties praktiskajā lāzergriešanas darbnīcā, kur katrs  pēc sava veidota dizaina, izveidoja atslēgas piekariņu. Sajūsmu radīja iepazīšanās un demonstrācijas par 3D modelēšanu un 3D izdrukas iespējām produktu dizainera vadībā.

Sadarbībā ar ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros nr.8.3.5.0/16/I/001


16. janvārī skolā viesojās PRAKSE.LV pārstāvis, mūsu skolas absolvents Kristaps Bērziņš, kurš tikās ar 12.kl.skolēniem. Skolēni uzzināja par portāla piedāvājumiem,  kuras augstskolas ierindojas topos. Kristaps aicināja skolēnus atrasts savu sirds profesiju, izklāstīja dažādus interesantus un noderīgus padomus par darba interviju, kā arī skolēniem pašiem bija iejusties darba meklētāja lomā. Daži skolēni bija ļoti ieinteresēti un vēlējās pārstāvim uzdot individuāli savus jautājumus par nākotnes profesiju.


15.janvārī Swedbank finanšu eksperti Adriāna Kauliņa, Evija Kropa un Reinis Jansons vadīja mācību stundas, skolu programmas ietvaros-DZĪVEI GATAVS 11.kl.skolēniem. Skolēniem tika sniegts ieskats dažādas finašu nozares profsijās un deva iespēju iejusties bankas speciālista lomā. Šādas mācību stundas dod iespēju skolēniem attīstīt 21.gs.kompetences, kā, piemēram, finanšu pratību, sadarbības un komunikācijas prasmes.


10. janvārī 7.līdz 9.kl. skolēniem tika piedāvāta izglītojoša lekcija un meistarklase-NO HOBIJA LĪDZ UNIKĀLIEM SASNIEGUMIEM. To vadīja pārstāve no Learn IT, Linda Sinka, kura skolēnus iepazīstināja ar inženiera un programmētāja profesijām, kādas prasmes, iemaņas tām ir nepieciešamas, kā arī kur un kāda izglītība vajadzīga, lai apgūtu minētās profesijas. Skolēni uzzināja, cik plašas un daudzveidīgas darba iespējas tiek piedāvātas šīm divām profesijām. Noslēgumā skolēni veica praktisku uzdevumu un varēja iejusties programmētāja lomā.

  

Sadarbībā ar ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros nr.8.3.5.0/16/I/001


10.janvārī 11.klašu skolēniem notika nodarbība par mērķu plānošanu-VEIDO DZĪVI, NEVIS KARJERU. Nodarbību vadīja, skolas absolvente, Jauniešu akadēmijas lektore Dace Briede-Zālīte. Dace aicināja skolēnus izvērtēt un apzināties, ka katram ir sava sirds profesija. Lai dzīvē kaut ko spētu spētu sasniegt, ir jātic saviem sapņiem un mērķiem. Skolēni katrs izveidoja savu mērķu karti, kas deva iespēju izvērtēt savu nākotnes aicinājumu profesiju pasaulē.

  

Sadarbībā ar ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros nr.8.3.5.0/16/I/001


24.novembrī 8.klašu skolēniem bija iespēja apmeklēt “Tehnobuss“, kurā atrodas mobilā demonstrāciju laboratorija.

  

Apmeklējums notika sadarbībā ar ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros nr.8.3.5.0/16/I/001


6.novembrī 10.kl. skolēniem notika tikšanās ar Rīga TV 24 vadītāju un skolas absolventu Aivi Ceriņu.

Tikšanās notika sadarbībā ar ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros nr.8.3.5.0/16/I/001