Paldies!

Paldies!

Otrdien, 13.oktobrī, skolas iekšpagalmā notika labdarības koncerts “Sitiet bungas, mani mīļie!”. Tajā ar plašu programmu uzstājās ģimnāzijas grupa “Piektdiena”, atraktīvs priekšnesums bija skolēnu domei, bet atbilstošā dreskodā un ar muzikālo šovu uzstājās 10.klašu kolektīvi, kuriem šī ir Aristoteļa nedēļa. Paldies

Videokonference par vērtēšanu

Videokonference par vērtēšanu

Vērtēšana ir neatņemama mācību procesa daļa. Jaunais skolas gads sācies ar būtiskām izmaiņām skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanā. Saskaņā ar pilnveidoto mācību saturu un pieeju ievērojami palielinājusies formatīvās vērtēšanas nozīme jeb skolēnu snieguma vērtēšana ikdienā, lai uzlabotu mācīšanos. Par izmaiņām vērtēšanas