Interešu izglītības kolektīvi gaida savus esošos un jaunos dalībniekus! Informācija par pirmo tikšanos rakstā.

Interešu izglītības nodarbību sākumi:

 • deju kolektīvs “Pārgaujas delveri” (vad. G.Kļaviņa) – 9.septembrī pl.16.00 (7.-9.klasēm) un pl.17.00 (10.-12.klasēm) svinību zālē;
 • mūsdienu deju grupa “Flash” (vad. L.Mīļā) – 5.septembrī pl.15.30 svinību zālē;
 • jauktais koris “Pārgauja” (vad. I.Točs) –11.septembrī pl.15.10 svinību zālē;
 • pamatskolas meiteņu koris (vad. S.Eliņa) – 4.septembrī pl.14.25 auditorijā;
 • norvēģu klubs (vad. S.Deisone) – 16.septembrī pl.15.15 norvēģu klasē piebūvē;
 • teātris (vad. A.Ziņģīte) – 11.septembrī pl.16.00 teātra klasē;
 • teātra sports (vad. A.Ziņģīte) – 16.septembrī pl.16.00 teātra klasē;
 • šahs (vad. E.Gulbis) – no 4.septembra no pl.14.00 pirmdienās un otrdienās (piebūvē meiteņu mājturības kabinetā), trešdienās un ceturtdienās (piebūvē 21.kabinetā).
 • jaunsardze (vad. G.Ceriņš) – 9.septembrī pl.15.40 piebūves D korpusā;
 • kiberdrošības pamati (vad. M.Ābele) – 10.septembrī pl.15.10 datorklasē;
 • robotika (vad. I.Grabe) – 12.septembrī pl.15.15 robotikas laboratorijā.