Pamatojoties uz “Noteikumi par izglītojamo uzņemšanu Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā” (apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 30.04.2020. lēmumu Nr.130 (protokols Nr. 7, 13.§), uz Valmieras pilsētas pašvaldības domes 30.01.2020. lēmuma Nr.25 (protokols Nr. 2, 24.§) “Par skolēnu skaita noteikšanu 2020./2021.mācību gadam Valmieras pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1.,7.,10.klasēs” 1.7.punktu, uz Valmieras pilsētas pašvaldības 12.05.2020. rīkojuma Nr.2.2.1.2/20/127 2.2.punktu “Par iestājpārbaudījumu organizēšanu uz 7.klasi Valmieras Valsts ģimnāzijā un Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā ārkārtējās situācijas laikā” un Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas Uzņemšanas komisijas protokolu Nr.5 (05.06.2020.)

1) 7.klasē tiek uzņemti 90 skolēni (norādīts skolēnam piešķirtais kods):

001037069103
002038072104
003040074106
004042075107
006043076109
007044077110
008045078113
009047079115
010048080116
011049082117
012051083118
013052084119
014053085121
015054087122
020055088123
021056089124
022057090125
026058091126
030061092
031062093
032063095
034064097
035066099
036067102

2) 7.klasēs netiek uzņemti (norādīts skolēnam piešķirtais kods konkursa secībā):

039
112
068
120
016
065
033
060
108
041
086
101
100
027
094
050
105
073

3) Vēršam uzmanību! Ja kāds no uzņemtajiem skolēniem izvēlēsies mācīties citā izglītības iestādē vai citu iemeslu dēļ atteiksies mācīties Pārgaujas Valsts ģimnāzijā, tad Uzņemšanas komisija individuāli sazināsies ar pretendentiem par iespējām tikt uzņemtam.

Šīs nedēļas laikā skolas mājas lapā būs informācija par tikšanos ar klases audzinātāju.

4) 8.klasē tiek uzņemti 3 skolēni (norādīts skolēnam piešķirtais kods):

019046081

5) 8.klasē netiek uzņemts 1 skolēns:

023