Līdz š.g.29.jūnijam Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija iestājai 10.klasēs saņēmusi 131 skolēna vecāku iesniegumus.

Ģimnāzijas kolektīvs saka lielu PALDIES par mūsu darba novērtējumu 22 pašvaldību skolēniem un viņu ģimenēm par mums dāvāto uzticību! Esam pagodināti un arī samulsuši, ka tik daudzi talantīgi, gudri, aktīvi un sportiski jaunieši vēlas mācīties Vidzemes valstspilsētā – Valmierā!

Diemžēl 29.06.2020. ārkārtas sēdē Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāti atteica VPVĢ lūgumam palielināt ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes lēmumu nr. 25 (30.01.2020) “Par skolēnu skaita noteikšanu 2020./2021.m.g. Valmieras pilsētas pašvaldības vispārizglītojošo izglītības iestāžu 1., 7., 10.kl.“ noteikto skolēnu skaitu – 90 skolēni VPVĢ 10.klasēs, tā nedodot iespēju daudziem talantīgiem un motivētiem jauniešiem mācīties mūsu skolā, kurā ir viss nepieciešamais – cilvēkresursi, mūsdienīga mācību vide – , lai skolēni apgūtu konkurētspējīgu izglītību jaunā satura pieejā.

Ievērojot  Valmieras pilsētas pašvaldības domes 30.01.2020. lēmumu nr. 25, VPVĢ 10.klasēs 2020./2021.m.g. tiek uzņemti šādi skolēni (norādīts skolēnam izsniegtais kods):

127151183207233
129156184208234
130159185209235
131160186211236
132161187212237
135163188213239
136164190214240
137165191218241
138168192219244
139171193220245
141172194222249
143174195223250
145175197224256
146177200225257
147179201226260
148180202228261
149181204229274
150182205231275

VPVĢ 10.klasēs 2020./2021.m.g. rezervē atstāti šādi skolēni (norādīts skolēnam izsniegtais kods):

133232
134242
140243
158246
166247
196268
230276

Rezervē esošajiem skolēniem vieta tiks piedāvāta, ja kāds no uzņemtajiem skolēniem izstāsies.

VPVĢ 10.klasēs 2020./2021.m.g. netiek uzņemti šādi skolēni (norādīts skolēnam izsniegtais kods):

128167199221
142170203227
144173206238
152176210248
154178215251
155189216252
162196217272

VPVĢ Uzņemšanas komisija