Ņemot vērā Jūsu aktīvo interesi par uzņemšanas rezultātiem un svētku dienām, kas tuvojas, vēlamies Jūs informēt par radušos situāciju iestājai 10.klasē. Uzņemšanas komisija ir saņēmusi 129 iesniegumus uz 10. klasi. Jūtamies novērtēti un sakām ģimenēm PALDIES par uzticību un izvēli.

Skolēnu skaitu 10.klasēs nosaka Valmieras pilsētas pašvaldības domes “Par skolēnu skaita noteikšanu 2020./2021.m.g. Valmieras pilsētas pašvaldības vispārizglītojošo izglītības iestāžu 1., 7., 10.kl.“ lēmums nr. 25 (30.01.2020). Šobrīd – 90 skolēni 10.klasē VPVĢ. Komisija darba sanāksmē ir atzinusi, ka vairāk nekā 90 skolēnu vērtējumi ir atbilstīgi startam valsts ģimnāzijā, arī izrādītā interese par izglītības programmām ir lielāka nekā plānojām. Saprotot radušos situāciju, skolas vadība lūgusi Valmieras pilsētas domes deputātiem izvērtēt šo situāciju un ļaut uzņemt vairāk nekā  90 skolēnus. Šobrīd šī jautājuma izskatīšana notiek pilsētas pašvaldībā.

Lūdzam jūsu pacietību, sapratni. Domājam un ceram, ka piecu darba dienu laikā pēc uzņemšanas (kā minēts skolas uzņemšanas kārtībā) varēsim Jūs informēt par rezultātiem. Tā kā visi esam svētku dienu gaidās, tad ceram, ka līdz 29.06. būs skaidrība.

Paldies par sapratni!

Lai Jums un Jūsu ģimenēm mierīgi, veselībai droši vasaras saulgrieži!

 

Skolas vadība