16.02 skolēni un skolas darbinieki dodas ārā. Ar kājām, slēpēm, slidām vai velosipēdu veic savu brīvi izvēlētu maršrutu, kas veido kontūru zīmējumu. Zīmējuma tēma ir “Valentīndiena” un ar to saistītās lietas, piemēram, sirds, sirds ar bultu, lūpas, eņģelis, puķe vai kas cits pēc katra izvēles. Kontūras minimālais garums ir 6km. Savu paveikto reģistrē aplikācijā STRAVA.  Visas dienas paveikto sporta skolotāji apkopos un atspoguļos skolas mājas lapā, iekļaujot katras klases savāktos km un interesantākos kontūru maršrutus.

Savu paveikto var pievienot arī sekojošām kontūru mednieku sociālām lapām: