psiholoģe

Sabīne Petruseviča

Konsultāciju laiki

P. 9:00 – 16:00
O. 9:00 – 16:00
T. 9:00 – 16:00
C. –
P. –

Iespējams vienoties par individuālu konsultāciju laiku

sabine.petrusevica[at]valmiera.edu.lv


Skolas psihologs palīdz skolēniem, vecākiem un skolotājiem izprast un novērst grūtības, kas traucē mācību procesam un audzināšanas darbam – veicina skolēna pozitīvu pašizaugsmi un sniedz psiholoģisko palīdzību skolēna emocionālo, kognitīvo, uzvedības un saskarsmes grūtību mazināšanā.

Skolēnus līdz 14 gadu vecumam, izņemot pirmreizējo konsultāciju, kad bērns pats vērsies pie psihologa, psihologs konsultē tikai ar vecāka vai likumiskā pārstāvja atļauju (Psihologu likuma 18. pants).

sociālā pedagoģe

Elīna Vīre

Konsultāciju laiki

P. 9:00 – 16:00
O. 9:00 – 16:00
T. 9:00 – 16:00
C. 9:00 – 16:00
P. 9:00 – 16:00

Iespējams vienoties par individuālu konsultāciju laiku

elina.vire[at]valmiera.edu.lv


pedagoģe – karjeras konsultante

Lauma Lāce

Konsultāciju laiki

P. 9:00 – 16:00
O. 9:00 – 16:00
T. 9:00 – 16:00
C. 9:00 – 16:00
P. 9:00 – 16:00

Iespējams vienoties par individuālu konsultāciju laiku

lauma.lace[at]valmiera.edu.lv

Vairāk sadaļā Karjeras centrs


Vai Tu zini par ko kļūt? Vai Tu esi izvēlējies savu nākotnes profesiju? Vai Tu esi izlēmis, kur mācīties tālāk? Nāc un aprunājies ar pedagogu-karjeras konsultantu skolā.

medmāsa

Anita Alksne

Darba laiks

P. 8:30 – 15:00
O. 8:30 – 15:00
T. 8:30 – 15:00
C. 8:30 – 15:00
P. 8:30 – 15:00

anita.alksne[at]valmiera.edu.lv


Preventīvie pasākumi

  • Drošības nedēļa
  • Veselības nedēļa
  • Tikšanās ar speciālistiem

Dalība projektos

  • Programma “Piens un augļi skolai”;
  • Erasmus+ un VISC starptautiskais projekts Nr. 582955-EPP-1-2016-2-LT-EPPKA3-PI-POLICY “Mācīties būt” (“Learning to Be”). Sociālo, emocionālo un veselības prasmju novērtēšanas metožu un prakšu attīstīšana izglītības sistēmā;
  • Izglītības kvalitātes valsts dienesta un Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS);
  • Eiropas Sociālā fonda projekts  “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valmierā”;
  • MOT “Izvēlies drosmi!” Programma skolēniem dzīvotprasmes apguvei. Tās mērķis ir veidot stipru jaunatni, lai novērstu bulingu, vardarbību, alkohola un narkotiku lietošanu, sociālo atstumtību un no tās izrietošās garīgās veselības problēmas;
  • VIAA un ESF projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs- konsultants skolā.” Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Noderīgi