Vērtēšana ir neatņemama mācību procesa daļa. Jaunais skolas gads sācies ar būtiskām izmaiņām skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanā. Saskaņā ar pilnveidoto mācību saturu un pieeju ievērojami palielinājusies formatīvās vērtēšanas nozīme jeb skolēnu snieguma vērtēšana ikdienā, lai uzlabotu mācīšanos.
Par izmaiņām vērtēšanas kārtībā 15.oktobrī 7. un 10. klašu skolēnu vecākiem pastāstīs ģimnāzijas direktores vietnieks izglītības jomā Māris Bušmanis.
Videokonferece norisināsies tiešsaistes platformā Zoom, vecākiem saite tiks izsūtīta e-klases pastā 13.oktobrī.
Neliela pamācība, kā pievienoties Zoom tiešsaistei: https://www.youtube.com/watch?v=vpA6V-spm8A