Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā uzsāk īstenot jaunu līderības, uzņēmējdarbības un izaugsmes programmu Future Heroes ar moto – Veido nākotni pati! Galvenais mērķis ir izglītot jaunietes – nākamās līderes un pārmaiņu veidotājas, stiprinot viņās pašapziņu, empātiju, izturību un attīstot dažādas dzīvei nepieciešamās prasmes. Programmā tiek aicinātas pieteikties meitenes vecumā no 13 – 17 gadiem.

Dalība programmā ir bez maksas, taču konkursa kārtībā, aizpildot pieteikuma anketu programmas mājaslapā www.futureheroes.lv līdz š.g. 20. septembrim.

Viens no atlases kritērijiem ir angļu valodas zināšanas, jo visas darbnīcas notiks angļu valodā. Būtiska ir apņemšanās ieguldīt laiku, enerģiju un rādīt savu labāko sniegumu, sacenšoties par balvām.

Vairāk informāciju par Future Heroes programmu var atrast mājas lapā www.futureheroes.lv .